Kostnad och effektiv ränta – annuitetslån

Annuitetslån är den vanligast formen av lån vid så kallade privatlån. Det innebär att man varje månad under återbetalningstiden betalar samma belopp. Detta beloppet inkluderar kostnad för ränta samt amortering. Fyll i det belopp du tänkt låna i lånebelopp, lånets nominella ränta, återbetalningstid samt eventuell uppläggningskostnad och avi-avgift. Beräkna sedan summan som ska betalas varje månad, den totala kostnaden på lånet, exklusive amortering, samt vad den effektiva räntan på lånet blir.

Resultat
Belopp att betala varje månad _ kr
Total kostnad för lånet _ kr
Effektiv ränta på lånet _ %