Upplysning-kov

Marknadsföring av högkostnadskredit varningsmärks

Från och med i måndags (1 juli 2019) ska marknadsföring av högkostnadskrediter; alltså vissa snabblån, kontokrediter och privatlån, märkas med en varningstriangel och en upplysning om att man riskerar betalningsanmärkning. Den ska också ha en hänvisning till Budget- och skuldrådgivning. Följer alla kreditgivare och aktörer, som på ett eller annat sätt marknadsför högkostnadskrediter, Konsumentverkets föreskrifter och när måste upplysningen lämnas?

Med högkostnadskredit menas krediter som har en effektiv ränta som är lika med eller överstiger referenssräntan + 30 procentenheter. Majoriteten av snabblån och kontokrediter hamnar i denna kategori, samt några enstaka privatlån. Det råder dock osäkerhet kring när man måste visa upplysningen, hur den ska se ut och var den ska visas.

Enligt Konsumentverkets föreskrift, KOVFS 2019:1 ska upplysningen innehålla texten ”Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget-och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.”. Det ska också finnas en varningstriangel i valfri röd nyans som är lika hög som minst tre rader av upplysningstexten. Den ska ha svart text mot vit bakgrund och finnas med i alla steg under ansökningsprocessen.

Bland kreditgivare och andra aktörer finner man många tolkningar av hur upplysningen ska se ut. Även om just utseendet borde vara det enklaste att förstå av föreskriften. Det kan vara mer problematiskt att förstå när och var den ska visas. Vad gäller exempelvis för sidor som jämför flera kreditgivare av olika typ? Vad gäller för kreditgivare där den effektiva räntan har ett spann där ett visst kreditavtal kan räknas som en högkostnadskredit och ett annat inte, beroende på lånebelopp och löptid etc? Behöver låneförmedlare som samarbetar både med ”högkostnadskreditgivare” och ”icke-högkostnadskreditgivare” ha upplysningen?

Pengakoll har grävt djupare för att försöka bringa klarhet i var och när man måste upplysa besökare och potentiella låntagare.

Våra frågeställningar

  1. Vissa kreditgivare har produkter där parametrar som löptid, belopp etc. kan göra att ett lån hos en kreditgivare faller under gränsen för vad som räknas som högkostnadskredit medan ett annat lån hos samma kreditgivare faller över gränsen. Ett exempel är låneförmedlaren Zmarta som har ett spann för effektiv ränta från 2,99 % – 33,83 %. Behöver dessa objekt upplysa?
  2. På många sidor finns listor med kreditgivare och kopplat till dessa en sökmotor där användaren kan filtrera och sortera långivare på exempelvis ett visst belopp, med viss åldersgräns, typ av lån m.m. och på vissa ställen har man bara listor med kreditgivare utan sökfunktion. I listorna finns information om kreditgivare relevant för jämförelse med andra kreditgivare. Från dessa listor kan man klicka vidare och läsa en presentation av kreditgivaren i fråga. Kreditgivarna i många av dessa listor kan vara rena högkostnadskrediter. Med detta menar vi de kreditgivare där lägsta möjliga effektiva ränta räknas som högkostnadskredit. Det kan också vara kreditgivare som inte är högkostnadskrediter eller eventuellt är det enligt frågeställningen i 1 ovan. Ett exempel på en sådan sida är Kreditkoll där de jämför lån utan UC. Där finns både lån som är högkostnadskrediter, men också lån där den effektiva räntan är under 30 %.:
    1. Behöver varje objekt i listorna ha upplysningen Konsumentverket föreskriver?
    2. Kan upplysningen föregå listan?
    3. Är det tillräckligt om sidor med presentationer av kreditgivare har upplysningen?
  3. Behöver upplysningen finnas med i Google-annonser där det inte finns möjlighet att ha med någon bild eller ljud och mängden tecken är begränsat?

Våra tolkningar

Enligt prop. 2009/10:242 s. 92. ska en åtgärd ha ett något så när bestämt eller individualiserat krediterbjudande för att räknas som marknadsföring. Krediterbjudande anses ofta vara tillräckligt bestämt och individualiserat även om kreditbelopp, kredittid och kostnadsvillkor varierar inom vissa ramar, se prop. 1976/77:123 s. 160-161.

Generell information vs marknadsföring av kreditavtal

Huruvida upplysningen ska finnas med eller inte tycks koka ner till om informationen i marknadsföringsmaterialet är ett kreditavtal med något sånär specifika siffror eller om det är generell information om kreditgivaren.

Vår tolkning är att om kreditgivaren har ett räntespann och den effektiva räntan i något avseende överstiger 30 procentenheter ska upplysningen finnas med. Dock ser vi att låneförmedlare inte har någon upplysning i dessa fall.

För att särskilja högkostnadskrediter och icke-högkostnadskrediter tolkar vi föreskriften som att alla objekt i listor med kreditgivare måste ha upplysningen. Vi tolka det också som att det inte räcker att lägga en övergripande modifierad text ovanför listan.

Vi tolkar också föreskriften som att alla Google- och Facebook-annonser etc. måste ha upplysningen om det rör sig om en högkostnadskredit och det inte är helt generell information om kreditgivaren. I Google-annonser finns det idag ingen möjlighet att göra upplysningen enligt Konsumentverkets föreskrifter och därmed kan man inte annonsera där på samma sätt som före 1 juli 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *